UNGVEJ ODENSE

Her kan du finde informationer om lokale aktiviteter og arrangementer. Hvis du ønsker at tilmelde dig nogle af aktiviteterne skal du blot sende os en mail. Husk at vi har “teatime” mindst én gang om ugen – hvor du har mulighed for at møde andre unge og voksne. 11.05.14 – Sprog & Kultur Olympiade

22.03.14 – Tyrkisk digter, Dursun Ali Erzincanli

23.12.13 – Børnefestival med Berrak Show

30.11.13 – Seminaroplæg af Psykolog Fatma Erdogan

29.10.13 – Valgarrangement i Gellerupparken

04.06.13 – Anatolien Kulturdage 4 (informationsstanden)

12.05.13 – Forårskermes & Mors Dag

Teatime: Kontakt for mere info

Lektihjælp: Kontakt for mere info

Drama/teaterhold: Kontakt for mere info

Medie- og filmhold: Kontakt for mere info

Fodbold (13-15 årige) indendørs og udendørs – Kontakt for mere info

Fodbold (16-26 årige) indendørs og udendørs – Kontakt for mere info

Fodbold (26+ årige) indendørs – Kontakt for mere info

Svømning (16-26 årige) – Kontakt for mere info

Svømning (26+ åirge) – Kontakt for mere info
Foreningens titel: Ungvej Odense

Ungvej Odense tilslutter sig LANDSORGANISATION UNGVEJ DK, og er indforstået med deres gældende vedtægter

Ressourcestærke unge med tyrkisk baggrund står til rådighed som
rollemodeller for unge med særlig behov for støtte mhp. fastholdelse i
uddannelsessystemet via identifikation i den unges eget nærmiljø.

Kortfattet beskrivelse af indholdet:
Baggrund:
Vi er ressourcestærke unge, som alle har et beskæftigelse som er,
mentor og kontaktperson i Odense Kommune. Samt har arbejde som
pædagoger,lærer og en del som læser på lærerseminariet, samt tolk for
Odense Politi. Vi har arbejde indenfor 3 relevante områder: skole, hjem
og familie. Vi er selv andengenerationsindvandrer, og har mærket,
hvordan det er, at være etnisk minoritet i Danmark og ikke have
rollemodeller i vores familie. Mange af os tog derfor først vores
uddannelse meget senere. I dag kan vi se, at mange unge stadig mangler
en rollemodel, som kan hjælpe dem til at blive bevidste om deres egne
ressourcer. Mange af os har privat støttet mange unge og deres
familier. Her blot nævne et eksempel. En ung pige med tyrkisk baggrund
går på HTX, efter et år mister hun troen på sig selv, og bliver smidt
ud af skolen. Vi møder pigen, og lover at være kontaktperson. I dag er
hun velfungerende og er glad for sin uddannelse. Vores holdning er, at
integration sker via uddannelse, og hvis man ikke får den, skal
samfundet vente en hel generation mere. Derfor er det vigtigt at komme
i gang nu.

Formålet med foreningens initiativ er at etablere rollemodeller for
unge med særlig behov for støtte mhp. fastholdelse i
uddannelsessystemet.

Målet for dette initiativ er at: Ressourcestærke unge skal være
rollemodeller for unge med særlig behov for støtte. Formålet er at
imødekomme de unges behov, som forældrene ikke kan opfylde.
Rollemodellen skal hjælpe med:
1) at give de unge mulighed for at bruge det, de kan og videreudvikle
sig til det, de gerne vil være, 2) at de unge får vejledning og
afklaring, der sikrer, at deres ønsker føres ud i livet med succes.
3) at de får øjnene op for nye muligheder. Kontaktpersonen skal i
særlig grad støtte den unge mhp. fastholdelse i uddannelsessystemet.
4) At bryde isolationen og kende deres egne muligheder og egenskaber.
5) At få større indflydelse og medbestemmelse for egen tilværelse.

Indholdet:
Rollemodellens opgave er
1) videregive deres erfaringer i forbindelse med deres
uddannelsesforløb,.
2) at støtte den unge på det personlige plan,.
3) at være til rådighed, når den unge har behov for en voksen at tale
med
4) at kunne stille målrettede krav til den unge.
5) at korrigere den unges adfærd, hvis denne er uacceptabel
6) at lære de unge at yde til samfundet for derved ikke at belaste
samfundet. Målet er at de skal føle sig hjemme i Danmark.
7)Fungere som vejleder og rådgiver for de unge nydanskere mht.
muligheder på idræts-, uddannelses- og arbejdsmarkedsplanen i
samfundet.
De unge mødes i lokaler med en hjemlig atmosfære. En rollemodel mødes
med 2-3 unge to gange om ugen. Hver uge fastlægges et program for hver
dag. Der skal være mulighed for at samtale, hygge med spisning,
studiegrupper/lektiehjælp og ud-af-huset aktiviteter. Så de unge får
fornemmelsen af hvad et velfungerende hjem er. Bestyrelsen har
ansvarlig for at informere forældrene om forløbet, målet er også at
inddrage forældrene og give dem medansvar for de unges udvikling. Efter
behov vil vi invitere frivillige gæstelærere fra evt. politiet, SSP,
psykologer, der vil holde oplæg for de unge og deres familier. For at
fremme deres danskkundskaber samt deres kendskab til dansk
bibliotekskultur, ønsker vi at inddrage biblioteket, da deres tilbud
ikke er kendt af målgruppen.

Foreningens karakter: Foreningen skal virke bro byggende mellem de
unge og uddannelsesinstitutionerne, og er et nødvendigt supplement til
de vejledningstilbud som p.t. findes for målgruppen, men som ikke på
samme måde har mulighed for at tilbyde de unge rollemodeller som de
umiddelbart kan identificere sig med og som kan være en støtte i
hverdagen og understøtte indsatsens kobling til familierne.

Foreningens karakter er:
At benytte frivillige ressourcestærke unge som rollemodeller for de
unge, som har særlig behov for støtte mhp. på fastholdelse i
uddannelsessystemet via identifikation i den unges eget nærmiljø. Vi
mener vores forenings målsætning er nyskabende, som ikke har været
prøvet før. Vi har store intentioner og forventninger til vores
medlemmer.

Vores målgruppe er: Tyrkisk talende skolebørn samt deres familier.
Hvor medlemmerne primært kommer fra Vollsmose.

– Optagelse af medlemmer:
Der er ca. nu 10 frivillige unge, som er i gang med en uddannelse
eller har afsluttet en uddannelse, og hver af dem kan være
kontaktperson for 2-3 unge med særlig behov for støtte. Derudover
forventes familierne også at deltage i foreningens aktiviteter. Der vil
deltage både kvinder og mænd.

Formålets fremme/ foreningens forventede resultat: at bevidstgøre de
unge om vigtigheden af samt deres medansvar for at tage en uddannelse
samt gøre dem velfungerende i uddannelsessystemet. Vores langsigtede
mål er at disse unge selv kan optræ